Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme verkkokauppamme palveluita käyttävien henkilöiden henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja huolehdimme sinun yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Antamalla Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukariselle luvan lähettää tarjouksia sähköpostiisi, sähköpostiosoitteesi lisätään Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarisen asiakas / markkinointirekisteriin.

Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarinen käyttää asiakasrekistereitään myös sivustojen palveluiden käyttäjille suunnattuun markkinointiin.

Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarisen palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarista käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse ja osoittaa Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarisen rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarisen palveluiden käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarinen voi itse tai palvelun käyttäjän vaatimuksesta poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarisen rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Alla olevasta rekisteriselosteesta saat lisätietoja muun muassa: rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä.

Käyttämällä Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarisen palveluja annat suostumuksesi siihen, että tulet automaattisesti Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarisen asiakaskerhojen jäseneksi.

Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarisella on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät asiakkuuteesi ja käytää näitä henkilötietoja informoidakseen sinua uusista palveluista, tuotteista tai tarjouksista.

1) Rekisterinpitäjä:

Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarinen

Nukarisentie 44

63410 Rantatöysä

2) Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Tero Nukarinen

myynti (at) taidetarvikkeita.fi

3) Rekisterin nimi:

Puusepänliike Eero ja Kirsti Nukarinen suoramarkkinointirekisteri

4) Rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5) Rekisterin sisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia, rekisterin käyttötarkoituksen vaatimia tietoja:

Etu- ja sukunimet

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Sukupuoli

Postiosoite

Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

6) Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot on kerätty rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän sivustoilta.

7) Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tässä tapauksessa rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8) Rekisterin suojaus:

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat salasanoin, palomuurein ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9) Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Tietoa evästeistä

Evästeet ovat tunnistetiedostoja, jonka palvelu lähettää laitteelle, jolla käytät palvelua.

Käytämme evästeitä vain parantaaksemme käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa, sekä analysoidaksemme sivustomme käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

Saatamme käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että yhteistyökumppanimme voivat tukea meitä www-sivuston analysoimisessa.

Voit halutessasi muuttaa web-selaimen asetuksia niin, että joko kaikki tai vain osa evästeistä tulevat estetyiksi.

Mikäli kaikki evästeet on estetty, saattaa palvelu lakata toimimasta kokonaan tai osittain.

Käytämme sivustomme kävijäseurannassa Google Analytics- ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc.

Lisää tietoa saat Google Analyticsin tietosuojaselosteesta.

Google Analytics yksilöi käyttäjän evästeillä.

Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimella Yhdysvalloissa.

Google käyttää kerättyä tietoa koostaakseen sivustomme käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Tilastointitietoja ei missään vaiheessa yhdistetä käyttäjän rekisteröintitietoihin tai muihin käyttäjän sivustolla antamiin tietoihin.

Google voi välittää tietoa kolmansille osapuolille lain niin vaatiessa tai käyttäessään kolmansia osapuolia tiedon käsittelyn alihankkijoina.

Käyttäjä voi edellä mainitusti milloin vain estää evästeiden käytön.

Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt Googlen tiedonkeruun edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.